קורס גישור למשפחה 40 שעות // סילבוס

שיעור 1

*הכרות
*מאפייני הגישור לגירושין
*בני הזוג והתאמתם לגישור

שיעור 2

*המצב המשפטי בתחום המעמד האישי והשלכותיו על הגישור
*פגישות הכרות עם בני הזוג
*תרגול

שיעור 3

*התמונה המשותפת
* קביעת סדר עדיפות בנושאי הגישור
* ילדים: הכנתם לפרידה, תגובות אופייניות
*סימולציה

 

שיעור 4

*היבטים משפטיים
*מזונות אישה
*מזונות ילדים
*תרגיל חישוב מזונות
*סימולציה ודיון
 

שיעור 5

*חלוקת רכוש
     * המכשול הכלכלי בגירושין
    * היבטים משפטיים ורגשיים בחלוקת רכוש
    * סימולציה ותרגול

שיעור 6

*סוגי הסכמים בגישור של גירושין
* מזכר הסכמות
* הדגמה

שיעור 7

*פגישה אחרונה ופרידה מהמגושרים
*סודיות
*אלימות
*Reframing
*הדגמה

שיעור 8

*הבדלי המינים
*פערי הכוחות
*סימולציה

שיעור 9

*סרט
* דיון על הסרט והפקת לקחים
* סימולציה

שיעור 10

*חלוקת תעודת
*משוב סטודנטים
*סיכום הקורס ע"י המנחה ופרידה
 

 

שיעור 1

*הכרות
*מאפייני הגישור לגירושין
*בני הזוג והתאמתם לגישור

שיעור 2

*המצב המשפטי בתחום המעמד האישי והשלכותיו על הגישור
*פגישות הכרות עם בני הזוג
*תרגול

שיעור 3

*התמונה המשותפת
* קביעת סדר עדיפות בנושאי הגישור
* ילדים: הכנתם לפרידה, תגובות אופייניות
*סימולציה

שיעור 4

*היבטים משפטיים
*מזונות אישה
*מזונות ילדים
*תרגיל חישוב מזונות
*סימולציה ודיון

שיעור 5

*חלוקת רכוש
* המכשול הכלכלי בגירושין
* היבטים משפטיים ורגשיים בחלוקת רכוש
* סימולציה ותרגול

שיעור 6

*סוגי הסכמים בגישור של גירושין
* מזכר הסכמות
* הדגמה

שיעור 7

*פגישה אחרונה ופרידה מהמגושרים
*סודיות
*אלימות
*Reframing
*הדגמה

שיעור 8

*הבדלי המינים
*פערי הכוחות
*סימולציה

 

שיעור 9

*סרט
* דיון על הסרט והפקת לקחים
* סימולציה

שיעור 10

*חלוקת תעודת
*משוב סטודנטים
*סיכום הקורס ע"י המנחה ופרידה