קונפליקטים במשפחה // סילבוס

שיעור 1

פתיחה ומבוא
 
*הכרות
*הגדרות שונות למשפחה וסוגי משפחות
*תפקידם של קונפליקטים במשפחה ומאפיינים
*סוגים של קונפליקטים משפחתיים + סימולציות

שיעור 2

סגנון הקונפליקט האישי
 
*סגנונות התמודדות עם קונפליקט, לימוד ותרגול
*הבדלי מגדר
*זיהוי סגנון הקונפליקט האישי

שיעור 3

תקשורת מקרבת
 
*התבוננות ושיפוט, לימוד ותרגול  
*זיהוי והבעת רגשות, לימוד ותרגול

 

שיעור 4

תקשורת מקרבת

*ביטוי צרכים, לימוד ותרגול
*בקשה ודרישה, לימוד ותרגול
 

שיעור 5

אמפתיה
 
*אמפתיה: מהי אמפתיה, ומה תפקידה
*תרגיל

שיעור 6

אסרטיביות
 
*אסרטיביות: הגדרה ותפקידה
*תרגיל

שיעור 7

קונפליקטים משפחתיים בראי המשפט
 
*תפיסת המשפט את התא המשפחתי
*יחסי ממון בין בני זוג
*גירושין
*ירושות
 

שיעור 8

כלי מו"מ
 
*הקשבה
*שאלות } תרגול

שיעור 9

כלי מו"מ
 
*שיקוף
*Reframing  } תרגול

שיעור 10

סיכום ופרידה
 
*תרגיל מסכם: ניהול קונפליקט במשפחה
*משוב ופרידה 
 

שיעור 1

פתיחה ומבוא
 
*הכרות
*הגדרות שונות למשפחה וסוגי משפחות
*תפקידם של קונפליקטים במשפחה ומאפיינים
*סוגים של קונפליקטים משפחתיים + סימולציות

שיעור 2

סגנון הקונפליקט האישי
 
*סגנונות התמודדות עם קונפליקט, לימוד ותרגול
*הבדלי מגדר
*זיהוי סגנון הקונפליקט האישי

שיעור 3

תקשורת מקרבת
 
*התבוננות ושיפוט, לימוד ותרגול  
*זיהוי והבעת רגשות, לימוד ותרגול

שיעור 4

תקשורת מקרבת
*ביטוי צרכים, לימוד ותרגול
*בקשה ודרישה, לימוד ותרגול

שיעור 5

אמפתיה
 
*אמפתיה: מהי אמפתיה, ומה תפקידה
*תרגיל
 

שיעור 6

אסרטיביות
 
*אסרטיביות: הגדרה ותפקידה
*תרגיל

שיעור 7

קונפליקטים משפחתיים בראי המשפט
 
*תפיסת המשפט את התא המשפחתי
*יחסי ממון בין בני זוג
*גירושין
*ירושות
 

שיעור 8

כלי מו"מ
 
*הקשבה
*שאלות } תרגול

שיעור 9

כלי מו"מ
 
*שיקוף
*Reframing  } תרגול

שיעור 10

סיכום ופרידה
 
*תרגיל מסכם: ניהול קונפליקט במשפחה
*משוב ופרידה