NLP Master // סילבוס

שיעור 1

מפגש מבוא-הטמעת זהות מאסטר הNLP
 
*המשמעות בלהפוך ולהיות מאסטר NLP בכל תחומי החיים.

שיעור 2

הפקה של ערכים וסולמות ערכים.
 
*טכניקות NLP : שאלון לזיהוי ערכים, בנייה ויישור של סולם ערכים.

שיעור 3

מודל  S.C.O.R.E עבודה על ערכים באמצעות מודל
ה S.C.O.R.E
*כיצד ליישר את הערכים ולחיות מתוך הלימה פנימית.

שיעור 4

מבוא לטראנס וסוגסטיה.
*כיצד להביא אנשים למצבי הרפיה עמוקים במיוחד הנקראים טראנס.
*הטמעת מסרים מעצימים בתת המודע במצב טראנס.
 

שיעור 5

אמונות שורש ופיצול קו זמן.
 
*מהי אמונת שורש? מהו הפחד הבסיסי המייצר את כל אמונות המגבילות.
*טכניקות  NLP: תשאול סיבובי לזיהוי אמונות שורש. פיצול קו זמן לשינוי אמונות.

שיעור 6

דימוי עצמי שלילי וגורמי סמכות.
 
*עיבוד מחדש של אירועי ילדות.
*הטבעה מחודשת.

שיעור 7

זיהוי וויתור על החלטות מפתח המגבילות אותנו.
*טיפול בהחלטות התוקעות אותנו בהווה.
*טכניקת NLP : משמיד ההחלטות של בנדלר.

 

שיעור 8

זריזות לשון מתקדמת
 
*שינוי אומנות וטיפול בהתנגדויות תוך כדי שיחה.
15* הדפוסים של זריזות לשון: תאוריה ותרגול.

שיעור 9

שחרור וטינה מהלב
 
*איך להתנקות מטינה מהעבר.
*תהליך הסליחה של סטיב אנדראס.

שיעור 10

זיהוי מסרים ברגשות
*מטה-אסטרטגיה לשחרור ועיבוד רגשות קשים.
*הסברים מפורט על אבל, עצב, אשמה, קנאה ופחד.
 
 

שיעור 11

אומנות השימוש במטפורות וסיפורים.
 
*בנייה והרכבת מטאפורה.
*הפקת סיפור מתוך שיחה רגילה.

שיעור 12

שימושים מתקדמים במודל מילטון.
 
*כיצד להטמיע פקודות ומסרים בתת המודע של המקשיב תוך כדי שיחה.
*פקודות מוטמעות, סוגסטיות, תיעול, קליברציה מתקדמת.

שיעור 13

שחרור מתלות רגשית והתמכרות.

*כלים לשחרור אנשים מתלות רגשית כלפי חפץ, התנהגות או אנשים.

 
 
 

שיעור 14

שינוי אמונות מתקדם ויועצים פנימיים.
 
*שימוש ביועצים ליצירת תובנות חדשות וטכניקה מתקדמת להטמעת אמונות מעצימות.
*מעגל של שינוי אמונה ומסע בין יועצים.

שיעור 15

טיפול בקונפליקטים ויציאה ממלכוד
(Double Binb)
 
*כיצד לפתור קונפליקטים פנימיים ולהשתחרר ממצבי מילכוד.

שיעור 16

מודלינג מתקדם

*מודלינג ברמות לוגיות, הדגשים מתקדמים למודלינג.
 
 
 

שיעור 17

מבחן מסכם.
 
*מבחן עיוני ומעשי על הטכניקות והמיומנויות שנלמדו בקורס.

שיעור 18

קיצור תהליכים בדרך להצלחה.
 
*6 השלבים שעובר כל אדם בכל פרויקט בדרך להצלחה.
*איך לעבור במהירות מכעס לרגיעה מהשתוקקות לשליטה עצמית.
*שרשרת עוגנים, הפתעה לסיום.

שיעור 1

מפגש מבוא-הטמעת זהות מאסטר הNLP
 
*המשמעות בלהפוך ולהיות מאסטר NLP בכל תחומי החיים.

שיעור 2

הפקה של ערכים וסולמות ערכים.
 
*טכניקות NLP : שאלון לזיהוי ערכים, בנייה ויישור של סולם ערכים.

שיעור 3

מודל  S.C.O.R.E עבודה על ערכים באמצעות מודל ה S.C.O.R.E
 
*כיצד ליישר את הערכים ולחיות מתוך הלימה פנימית.

שיעור 4

מבוא לטראנס וסוגסטיה.
*כיצד להביא אנשים למצבי הרפיה עמוקים במיוחד הנקראים טראנס.
*הטמעת מסרים מעצימים בתת המודע במצב טראנס.
 

שיעור 5

אמונות שורש ופיצול קו זמן.
 
*מהי אמונת שורש? מהו הפחד הבסיסי המייצר את כל אמונות המגבילות.
*טכניקות  NLP: תשאול סיבובי לזיהוי אמונות שורש. פיצול קו זמן לשינוי אמונות.

שיעור 6

דימוי עצמי שלילי וגורמי סמכות.
 
*עיבוד מחדש של אירועי ילדות.
*הטבעה מחודשת.
 

שיעור 7

זיהוי וויתור על החלטות מפתח המגבילות אותנו.

*טיפול בהחלטות התוקעות אותנו בהווה.
*טכניקת NLP : משמיד ההחלטות של בנדלר.
 

שיעור 8

זריזות לשון מתקדמת
 
*שינוי אומנות וטיפול בהתנגדויות תוך כדי שיחה.
15* הדפוסים של זריזות לשון: תאוריה ותרגול.

שיעור 9

שחרור וטינה מהלב
 
*איך להתנקות מטינה מהעבר.
*תהליך הסליחה של סטיב אנדראס.

שיעור 10

זיהוי מסרים ברגשות
 

*מטה-אסטרטגיה לשחרור ועיבוד רגשות קשים.
*הסברים מפורט על אבל, עצב, אשמה, קנאה ופחד.
 

שיעור 11

אומנות השימוש במטפורות וסיפורים.
 
*בנייה והרכבת מטאפורה.
*הפקת סיפור מתוך שיחה רגילה.

שיעור 12

שימושים מתקדמים במודל מילטון.
 
*כיצד להטמיע פקודות ומסרים בתת המודע של המקשיב תוך כדי שיחה.
*פקודות מוטמעות, סוגסטיות, תיעול, קליברציה מתקדמת

שיעור 13

שחרור מתלות רגשית והתמכרות.
*כלים לשחרור אנשים מתלות רגשית כלפי חפץ, התנהגות או אנשים.

 
 

שיעור 14

שינוי אמונות מתקדם ויועצים פנימיים.
 
*שימוש ביועצים ליצירת תובנות חדשות וטכניקה מתקדמת להטמעת אמונות מעצימות.
*מעגל של שינוי אמונה ומסע בין יועצים.

שיעור 15

טיפול בקונפליקטים ויציאה ממלכוד
(Double Binb)
 
*כיצד לפתור קונפליקטים פנימיים ולהשתחרר ממצבי מילכוד.

שיעור 16

מודלינג מתקדם

*מודלינג ברמות לוגיות, הדגשים מתקדמים למודלינג.
 

שיעור 17

מבחן מסכם.
 
*מבחן עיוני ומעשי על הטכניקות והמיומנויות שנלמדו בקורס.

שיעור 18

קיצור תהליכים בדרך להצלחה.
 
*6 השלבים שעובר כל אדם בכל פרויקט בדרך להצלחה.
*איך לעבור במהירות מכעס לרגיעה מהשתוקקות לשליטה עצמית.
*שרשרת עוגנים, הפתעה לסיום.