קורס גישור בסיסי - 60 שעות // סילבוס

שיעור 1

* קונפליקט מהו?
* תפיסת הגישור את הקונפליקט.
* חילוקי דעות/תחרות/קונפליקט.
* תקשורת בקונפליקט.

שיעור 2

* משא ומתן- סיבות לניהול מו"מ.
* סוגי משא ומתן – דרכים לניהול מו"מ, טקטיקות לניהול מו"מ.
* המגשר כמומחה לניהול משא ומתן ולא לתוכן.
* הגישה התחרותית מול הגישה המשתפת.

שיעור 3

* הגדרת הגישור ושלבי הגישור.
* הגישור בישראל- תמונת מצב .
* כלים לגיוס המגושרים לפגישת הפתיחה- יתרונות הגיוס .
* גישת ה – TABULA RASA מול גישת ההכנה .
* סימולציות לתרגול שלב ההכנה .

שיעור 4

* שלב הפתיחה – מטרות ושלבי ביצוע
* תקשורת פורמאלית ובלתי פורמאלית, כללי התנהגות.
* הסבר הגישור למגושרים
* החתמת הצדדים על הסכם מגשר- מגושרים.
* מסלולי תשלום מקובלים: שעתי/FIX.
* סימולציות לתרגול שלב הפתיחה.

שיעור 5

* שלב סיפורי הצדדים-מטרות ותפוקות.
* הקשבה אפקטיבית.
* אמפתיה והזדהות.
* שיקוף – משפט מגדיל ומשפט מאחד.
* סוגי פגישות: משותפות,נפרדות ,פגישות מגשרים.
* סימולציות לתרגול שלב סיפורי הצדדים.

שיעור 6

שלב מיפוי נושאים ואינטרסים
* חשיבות השלב.
* עמדות וצרכים.
* שאלות פתוחות.
* טבלת נושאים ואינטרסים .

שיעור 7

שלב מיפוי נושאים ואינטרסים – המשך
* ניסוח מחדש.
* בניית הטבלאות בפגישות נפרדות.
* הצגת הטבלאות שלך המגושרים בפגישה המשותפת.
* גישור בשניים מול מגשר יחיד.
* סימולציות לתרגול בנייה והצגת מפת נושאים ואינטרסים בפגישה נפרדת ומשותפת

שיעור 8

שלב יצירת הפתרונות :
* בחירת חלופות
* תפקיד המגשר בשלב הפתרונות .
* טכניקות ליצירת פתרונות .
* הצעת מגשר- התנאים והגבולות בהצעת מגשר .
* סימולציות לתרגול שלב יצירת הפתרונות .

שיעור 9

* שלב בניית הסכמות- המשך
* שפה משפטית מול שפה גישורית
* טכניקות פעולה במצבי משבר
* בניית סכמת מפגש לשלב בניית ההסכמות
* גיבוש הסכמות בפגישות נפרדות ומשותפתות
* סימולציה לשלב בניית ההסכמות

שיעור 10

שלב בניית הסכמות – המשך:
* שפה משפטית מול שפה גישורית.
* טכניקות פעולה במצבי משבר.
* בניית סכמת מפגש לשלב בניית ההסכמות.
* גיבוש הסכמות בפגישות נפרדות ומשותפתות.
* סימולציה לשלב בניית ההסכמות.

שיעור 11

עולם הגישור :
* אתיקה – סוגיות של אתיקה ודרכי התמודדות.
* מעמדו של עורך הדין בגישור.
* המידע בגישור.
* השתלבות בשוק העבודה – כלים להשגת עבודה כמגשרים צעירים.

שיעור 12

שלב הסיום ניסוח ההסכם :
* השלבים משיקוף ההסכמות מול המגושרים ועד לניסוח הסופי של ההסכם.
* הסכם במסגרת הליך גישור-יתרונות ודגשים.
* "מרוץ הסמכויות" והיבטים משפטיים בגישור של גירושין.
* תרגול בכתיבת הסכם גירושין במסגרת גישור כטיוטא לבית משפט לענייני משפחה.

שיעור 1

* קונפליקט מהו?
* תפיסת הגישור את הקונפליקט.
* חילוקי דעות/תחרות/קונפליקט.
* תקשורת בקונפליקט.

שיעור 2

* משא ומתן- סיבות לניהול מו"מ.
* סוגי משא ומתן – דרכים לניהול מו"מ, טקטיקות לניהול מו"מ.
* המגשר כמומחה לניהול משא ומתן ולא לתוכן.
* הגישה התחרותית מול הגישההמשתפת.

שיעור 3


* הגדרת הגישור ושלבי הגישור.
* הגישור בישראל- תמונת מצב .
* כלים לגיוס המגושרים לפגישת הפתיחה- יתרונות הגיוס .
* גישת ה – TABULA RASA מול גישת ההכנה .
* סימולציות לתרגול שלב ההכנה .

שיעור 4

* שלב הפתיחה – מטרות ושלבי ביצוע
* תקשורת פורמאלית ובלתי פורמאלית, כללי התנהגות.
* הסבר הגישור למגושרים
* החתמת הצדדים על הסכם מגשר- מגושרים.
* מסלולי תשלום מקובלים: שעתי/FIX.
* סימולציות לתרגול שלב הפתיחה.

שיעור 5

* שלב סיפורי הצדדים-מטרות ותפוקות.
* הקשבה אפקטיבית.
* אמפתיה והזדהות.
* שיקוף – משפט מגדיל ומשפט מאחד.
* סוגי פגישות: משותפות,נפרדות ,פגישות מגשרים.
* סימולציות לתרגול שלב סיפורי הצדדים.

שיעור 6

שלב מיפוי נושאים ואינטרסים
* חשיבות השלב.
* עמדות וצרכים.
* שאלות פתוחות.
* טבלת נושאים ואינטרסים .

שיעור 7

שלב מיפוי נושאים ואינטרסים – המשך
* ניסוח מחדש.
* בניית הטבלאות בפגישות נפרדות.
* הצגת הטבלאות שלך המגושרים בפגישה המשותפת.
* גישור בשניים מול מגשר יחיד.
* סימולציות לתרגול בנייה והצגת מפת נושאים ואינטרסים בפגישה נפרדת ומשותפת

שיעור 8

שלב יצירת הפתרונות :
* בחירת חלופות
* תפקיד המגשר בשלב הפתרונות .
* טכניקות ליצירת פתרונות .
* הצעת מגשר- התנאים והגבולות בהצעת מגשר .
* סימולציות לתרגול שלב יצירת הפתרונות .

שיעור 9

* שלב בניית הסכמות- המשך
* שפה משפטית מול שפה גישורית
* טכניקות פעולה במצבי משבר
* בניית סכמת מפגש לשלב בניית ההסכמות
* גיבוש הסכמות בפגישות נפרדות ומשותפתות
* סימולציה לשלב בניית ההסכמות

שיעור 10

שלב בניית הסכמות – המשך:
* שפה משפטית מול שפה גישורית.
* טכניקות פעולה במצבי משבר.
* בניית סכמת מפגש לשלב בניית ההסכמות.
* גיבוש הסכמות בפגישות נפרדות ומשותפתות.
* סימולציה לשלב בניית ההסכמות.

שיעור 11

עולם הגישור :
* אתיקה – סוגיות של אתיקה ודרכי התמודדות.
* מעמדו של עורך הדין בגישור.
* המידע בגישור.
* השתלבות בשוק העבודה – כלים להשגת עבודה כמגשרים צעירים.

שיעור 12

שלב הסיום ניסוח ההסכם :
* השלבים משיקוף ההסכמות מול המגושרים ועד לניסוח הסופי של ההסכם.
* הסכם במסגרת הליך גישור-יתרונות ודגשים.
* "מרוץ הסמכויות" והיבטים משפטיים בגישור של גירושין.
* תרגול בכתיבת הסכם גירושין במסגרת גישור כטיוטא לבית משפט לענייני משפחה.

Call Now Button דילוג לתוכן