כתובת המכללה: הנפח 12, כרמיאל

home6, home, house, building

074-76-79-439

phone6, phone, contact, telephone, support, call
envelop, envelop, mail, email, contact, letter

קורס גישור בסיסי - 60 שעות // סילבוס


שיעור 2


* משא ומתן- סיבות לניהול מו"מ.
* סוגי משא ומתן - דרכים לניהול מו"מ, טקטיקות לניהול מו"מ.
* המגשר כמומחה לניהול משא ומתן ולא לתוכן.
* הגישה התחרותית מול הגישה המשתפת.


שיעור 1


* קונפליקט מהו?
* תפיסת הגישור את הקונפליקט.
* חילוקי דעות/תחרות/קונפליקט.
* תקשורת בקונפליקט.


שיעור 3


* הגדרת הגישור ושלבי הגישור.
* הגישור בישראל- תמונת מצב .
* כלים לגיוס המגושרים לפגישת הפתיחה- יתרונות הגיוס .
* גישת ה – TABULA RASA מול גישת ההכנה .
* סימולציות לתרגול שלב ההכנה .


שיעור 5


* שלב סיפורי הצדדים-מטרות ותפוקות.
* הקשבה אפקטיבית.
* אמפתיה והזדהות.
* שיקוף – משפט מגדיל ומשפט מאחד.
* סוגי פגישות: משותפות,נפרדות ,פגישות מגשרים.
* סימולציות לתרגול שלב סיפורי הצדדים.


שיעור 4


* שלב הפתיחה - מטרות ושלבי ביצוע
* תקשורת פורמאלית ובלתי פורמאלית, כללי התנהגות.
* הסבר הגישור למגושרים
* החתמת הצדדים על הסכם מגשר- מגושרים.
* מסלולי תשלום מקובלים: שעתי/FIX.
* סימולציות לתרגול שלב הפתיחה.


שיעור 6


שלב מיפוי נושאים ואינטרסים
* חשיבות השלב.
* עמדות וצרכים.
* שאלות פתוחות.
* טבלת נושאים ואינטרסים .


שיעור 8


שלב יצירת הפתרונות :
* בחירת חלופות
* תפקיד המגשר בשלב הפתרונות .
* טכניקות ליצירת פתרונות .
* הצעת מגשר- התנאים והגבולות בהצעת מגשר .
* סימולציות לתרגול שלב יצירת הפתרונות .


שיעור 7


שלב מיפוי נושאים ואינטרסים - המשך
* ניסוח מחדש.
* בניית הטבלאות בפגישות נפרדות.
* הצגת הטבלאות שלך המגושרים בפגישה המשותפת.
* גישור בשניים מול מגשר יחיד.
* סימולציות לתרגול בנייה והצגת מפת נושאים ואינטרסים בפגישה נפרדת ומשותפת


שיעור 9


* שלב בניית הסכמות- המשך
* שפה משפטית מול שפה גישורית
* טכניקות פעולה במצבי משבר
* בניית סכמת מפגש לשלב בניית ההסכמות
* גיבוש הסכמות בפגישות נפרדות ומשותפתות
* סימולציה לשלב בניית ההסכמות


שיעור 11


עולם הגישור :
* אתיקה - סוגיות של אתיקה ודרכי התמודדות.
* מעמדו של עורך הדין בגישור.
* המידע בגישור.
* השתלבות בשוק העבודה – כלים להשגת עבודה כמגשרים צעירים.


שיעור 10

שלב בניית הסכמות - המשך:
* שפה משפטית מול שפה גישורית.
* טכניקות פעולה במצבי משבר.
* בניית סכמת מפגש לשלב בניית ההסכמות.
* גיבוש הסכמות בפגישות נפרדות ומשותפתות.
* סימולציה לשלב בניית ההסכמות.


שיעור 12

שלב הסיום ניסוח ההסכם :
* השלבים משיקוף ההסכמות מול המגושרים ועד לניסוח הסופי של ההסכם.
* הסכם במסגרת הליך גישור-יתרונות ודגשים.
* "מרוץ הסמכויות" והיבטים משפטיים בגישור של גירושין.
* תרגול בכתיבת הסכם גירושין במסגרת גישור כטיוטא לבית משפט לענייני משפחה.

 

נשמח לעמוד לשירותכם בכל מידע נוסף

074-76-79-439

 

בימים א-ה: 09:00-20:00 ובימי ו': 09:00-13:00

הנפח 12, כרמיאל

home6, home, house, building
 
envelop, envelop, mail, email, contact, letter
 

074-76-79-439

phone6, phone, contact, telephone, support, call
 

מכללת גבהים

 

מלאו פרטיכם, ואנו ניצור קשר בהקדם: