5 קפסולות לשיפור כישורי התמודדות // סילבוס

מפגש 1

כלל ראשון: מודעות
* הכרות של המנחה והמשתתפים.
* הצגת נושא הקורס, ובחירת "פרויקט אישי ליישום".

* זיהוי והבנה של חוזקות, יכולות וערכים מכוונים.

בתום המפגש נצא עם הכרה של ארגז הכלים האישי, המשמש אותנו להתמודדות עם כל בחירה, החלטה ופעולה, ונלמד לבחון את האותנטיות והאמינות של הכלים שבחרנו לכלול בו.

מפגש 2

כלל שני: רצון
* הכרת המעכבים האוטומטיים, שמונעים מאיתנו לפעול על פי הרצון האמיתי שלנו.
* זיהוי דפוסים מזיקים של חשיבה, קבלת החלטות ופעולה.

בתום המפגש נדע לזהות ולנטרל מעכבים אוטומטיים, וליצור הרגלים מקדמים שתואמים את המטרות שלנו.

מפגש 3-4

כלל שלישי: יציאה מאזור הנוחות

* הקניית פעולה מכוונת-תוצאה.
*שחרור מובנה מאזור הנוחות.
*קבלה של המצב הקיים.
*זיהוי ובחינה של חסמים ופחדים.

בתום המפגש נדע לזהות את הפחדים המשתקים שמגבילים אותנו, נדע להשתחרר מתלות ואחיזה, ונכיר דרכים להתמודדות עם שינוי.

מפגש 5-6

כלל רביעי: הנעה לפעולה

* הבנת הגורמים לקושי שבהנעה לפעולה.
* התחלה אפקטיבית של עשייה מכוונת מטרה.

בתום המפגש נצא עם מוטיבציה ועם כלים להנעה עצמית ולהשגת המטרות והיעדים הרצויים עבורכם, כמו כן נלמד איך לשמר מוטיבציה וכוח לאורך זמן.

מפגש 7

כלל חמישי:  מערכות יחסים ותקשורת 
* הכרה של רגשות ושל מכוונים לא-מודעים
* הקשר בין רגשות ותקשורת מקרבת
* החשיבות של שיתוף פעולה
* התועלת שבכבוד לזולת
* בחירה מתוך אחריות לתוצאות.
 
בתום המפגש נדע לזהות רגשות ותחושות, ונכיר כלים לניהול של תקשורת מקרבת ממקום של שיתוף ושל רתימת הסביבה.
* סיכום קורס
* העברת משובים
 
סגירת הקורס בשיח של כלל המשתתפים על התהליך שעברו מנקודת מבטם האישית.
 

 

שיעור 1

* קונפליקט מהו?
* תפיסת הגישור את הקונפליקט.
* חילוקי דעות/תחרות/קונפליקט.
* תקשורת בקונפליקט.

שיעור 2

* משא ומתן- סיבות לניהול מו"מ.
* סוגי משא ומתן – דרכים לניהול מו"מ, טקטיקות לניהול מו"מ.
* המגשר כמומחה לניהול משא ומתן ולא לתוכן.
* הגישה התחרותית מול הגישההמשתפת.

שיעור 3


* הגדרת הגישור ושלבי הגישור.
* הגישור בישראל- תמונת מצב .
* כלים לגיוס המגושרים לפגישת הפתיחה- יתרונות הגיוס .
* גישת ה – TABULA RASA מול גישת ההכנה .
* סימולציות לתרגול שלב ההכנה .

שיעור 4

* שלב הפתיחה – מטרות ושלבי ביצוע
* תקשורת פורמאלית ובלתי פורמאלית, כללי התנהגות.
* הסבר הגישור למגושרים
* החתמת הצדדים על הסכם מגשר- מגושרים.
* מסלולי תשלום מקובלים: שעתי/FIX.
* סימולציות לתרגול שלב הפתיחה.

שיעור 5

* שלב סיפורי הצדדים-מטרות ותפוקות.
* הקשבה אפקטיבית.
* אמפתיה והזדהות.
* שיקוף – משפט מגדיל ומשפט מאחד.
* סוגי פגישות: משותפות,נפרדות ,פגישות מגשרים.
* סימולציות לתרגול שלב סיפורי הצדדים.

שיעור 6

שלב מיפוי נושאים ואינטרסים
* חשיבות השלב.
* עמדות וצרכים.
* שאלות פתוחות.
* טבלת נושאים ואינטרסים .

שיעור 7

שלב מיפוי נושאים ואינטרסים – המשך
* ניסוח מחדש.
* בניית הטבלאות בפגישות נפרדות.
* הצגת הטבלאות שלך המגושרים בפגישה המשותפת.
* גישור בשניים מול מגשר יחיד.
* סימולציות לתרגול בנייה והצגת מפת נושאים ואינטרסים בפגישה נפרדת ומשותפת

שיעור 8

שלב יצירת הפתרונות :
* בחירת חלופות
* תפקיד המגשר בשלב הפתרונות .
* טכניקות ליצירת פתרונות .
* הצעת מגשר- התנאים והגבולות בהצעת מגשר .
* סימולציות לתרגול שלב יצירת הפתרונות .

שיעור 9

* שלב בניית הסכמות- המשך
* שפה משפטית מול שפה גישורית
* טכניקות פעולה במצבי משבר
* בניית סכמת מפגש לשלב בניית ההסכמות
* גיבוש הסכמות בפגישות נפרדות ומשותפתות
* סימולציה לשלב בניית ההסכמות

שיעור 10

שלב בניית הסכמות – המשך:
* שפה משפטית מול שפה גישורית.
* טכניקות פעולה במצבי משבר.
* בניית סכמת מפגש לשלב בניית ההסכמות.
* גיבוש הסכמות בפגישות נפרדות ומשותפתות.
* סימולציה לשלב בניית ההסכמות.

שיעור 11

עולם הגישור :
* אתיקה – סוגיות של אתיקה ודרכי התמודדות.
* מעמדו של עורך הדין בגישור.
* המידע בגישור.
* השתלבות בשוק העבודה – כלים להשגת עבודה כמגשרים צעירים.

שיעור 12

שלב הסיום ניסוח ההסכם :
* השלבים משיקוף ההסכמות מול המגושרים ועד לניסוח הסופי של ההסכם.
* הסכם במסגרת הליך גישור-יתרונות ודגשים.
* "מרוץ הסמכויות" והיבטים משפטיים בגישור של גירושין.
* תרגול בכתיבת הסכם גירושין במסגרת גישור כטיוטא לבית משפט לענייני משפחה.