אימון שלב ג' - פרקטיקום // סילבוס

התכנים: 

 

  • כלים לבניית תהליך אימון
  • פגישת פרזנטציה
  • חשיבות הסטינג למפגש 
  • כללים ואתיקה מקצועית וחוקית
  • שיווק והקמת קליניקה
  • עבודה עם דוחות פרקטיקום
  • חניכה צמודה אישית וקבוצתית
  • מענה לדילמות מהקליניקה
  • עבודה על נקודות תורפה וחוזקה אימוניות