אימון שלב ב' - מתקדם // סילבוס

התכנים: 

 • הכרת סוגי תהליכים באימון
 • יחסי ציבור למסרים – מסר מקדים למסר
 • הכל על שאילת שאלות- אימון על פי ציר השאלות
 • מישוב איכותי – חוק הפידבק
 • שפת גוף וחשיבותה בהובלת תהליך
 • מודל grow– מודל תקשורתי לשיחת אימון
 • שיחת שיקוף – על פי טכניקות של סטיבן קובי
 • מודל מעגל השינוי – שבעת השלבים של תהליך שינוי
 • מודל הציר – עבודת עומק על ידי מציאת הקטבים
 • עבודה עם חוזקות ועוצמות אישיות- גילוי והטמעה
 • הטמעת פרואקטיביות – אחריות אישית כבסיס לשינוי
 • מודל רכבת החיים – למצוא את חלונות ההזדמנויות
 • "מסיפור לפעולה " – מטריצה לפירוק והעמקת דילמה- (עובדה- רגש- צורך- בקשה)