אימון שלב א' - בסיסי // סילבוס

התכנים: 

 
 • הקשבת 360 מעלות 
 • טכניקות להכלה 
 • התמרה ויצירת פרספקטיבה על פי מודל העכבר והנשר 
 • פעמון הרגשות וויסות רגשי
 • Kfd   המודל השלם 
 • מודל לאימון תהליכי – מודל הבסיס לעבודה תהליכית באימון 
 • מודל חמשת הצעדים באינטראקציה אימונית 
 • מטרות יעדים ומה שביניהם – טכניקות וכללים להצבת מטרות 
 • הכרת דפוסים מעכבים והטמעת דפוסים משרתים 
 • דרכי פעולה לפיתוח תחושת מסוגלות 
 • משוואות – הכרת בסיסי האמונות המגבילות חשיבה צלולה 
 • תדמיות משרתות – זיהוי אבחון ודרכי פעולה 
 • מודל swot – זיהוי , מיפוי ויישום בשטח
 • ששת הצרכים הראשוניים ותפקידם בתהליך האימון
 • גירוי תגובה – שלושה שלבים ליצירת דפוסים מקדמים חדשים